Danh sách từ A-Z
LUYỆN KHÍ MƯỜI VẠN NĂM Trailer
Xem phim

LUYỆN KHÍ MƯỜI VẠN NĂM Thuyết Minh - One Hundred Thousand Years of Qi Training

One Hundred Thousand Years of Qi Training

15 phút

Đang phát: Tập 111

Tập mới nhất: Tập 111Tập 110Tập 109

Quốc gia: Trung Quốc

Thể loại: PHIM HOẠT HÌNH ANIME

4.14/ 5 23 lượt
H.PRO
 • Tập 1-5
 • Tập 6-10
 • Tập 11-15
 • Tập 16-20
 • Tập 21-25
 • Tập 26-30
 • Tập 31-35
 • Tập 36
 • Tập 37
 • Tập 38
 • Tập 39
 • Tập 40
 • Tập 41
 • Tập 42
 • Tập 43
 • Tập 44
 • Tập 45
 • Tập 46
 • Tập 47
 • Tập 48
 • Tập 49
 • Tập 50
 • Tập 51
 • Tập 52
 • Tập 53
 • Tập 54
 • Tập 55
 • Tập 56
 • Tập 57
 • Tập 58
 • Tập 59
 • Tập 60
 • Tập 61
 • Tập 62
 • Tập 63
 • Tập 64
 • Tập 65
 • Tập 66
 • Tập 67
 • Tập 68
 • Tập 69
 • Tập 70
 • Tập 71
 • Tập 72
 • Tập 73
 • Tập 74
 • Tập 75
 • Tập 76
 • Tập 77
 • Tập 78
 • Tập 79
 • Tập 80
 • Tập 81
 • Tập 82
 • Tập 83
 • Tập 84
 • Tập 85
 • Tập 86
 • Tập 87
 • Tập 88
 • Tập 89
 • Tập 90
 • Tập 91
 • Tập 92
 • Tập 93
 • Tập 94
 • Tập 95
 • Tập 96
 • Tập 97
 • Tập 98
 • Tập 99
 • Tập 100
 • Tập 101
 • Tập 102
 • Tập 103
 • Tập 104
 • Tập 105
 • Tập 106
 • Tập 107
 • Tập 108
 • Tập 109
 • Tập 110
 • Tập 111
Nội dung phim

Xem Phim LUYỆN KHÍ MƯỜI VẠN NĂM Thuyết Minh - One Hundred Thousand Years of Qi Training 2023 .Một trăm nghìn năm trước, anh ta là đệ tử sáng lập của Tianlan Sect, sư phụ của anh ta thăng thiên, và anh ta đang luyện Khí. Chín mươi nghìn năm trước, cháu trai võ của ông thăng thiên, và ông đang luyện khí.

Xem Phim LUYỆN KHÍ MƯỜI VẠN NĂM Thuyết Minh

Năm mươi nghìn năm trước, con chó già là người gác cổng của Tianlanzong cũng thăng thiên, và nó vẫn đang luyện khí. Ba vạn năm trước, cây cổ thụ dưới chân núi cũng thành yêu quái, hắn còn đang luyện Khí thì mới có thể vượt qua kiếp nạn.

Mười nghìn năm trước, Zhang Wuji, đệ tử thế hệ thứ 9872 của Tianlanzong, cũng thăng thiên, và Xu Yang âm thầm luyện khí. Hắn bế quan 10.000 năm, cuối cùng đột phá Luyện khí kỳ tầng thứ 9999! Một vạn năm sau, hắn đột phá đi ra!

https://www.youtube.com/watch?v=TOZdWxuDHQw

Mở rộng...